Chụp hút mùi có phin lọc mỡ CH.BV03

  • Tên Sản Phẩm   :  Chụp hút mùi có phin lọc mỡ CH.BV03
  • Mã Sản Phẩm   :  
  • Bảo Hành   :  
  • Giá Sản Phẩm   :  Liên Hệ
  • Giá Khuyến Mãi   :  0 VNĐ
Tên sản phẩm : Chụp hút mùi đơn
Kích thước : Lengthx900x500 mm
                       Lengthx1000x500 mm
                       Lengthx1100x500 mm