Chụp hút mùi có phin lọc mỡ CH.BV01

  • Tên Sản Phẩm   :  Chụp hút mùi có phin lọc mỡ CH.BV01
  • Mã Sản Phẩm   :  
  • Bảo Hành   :  
  • Giá Sản Phẩm   :  Liên Hệ
  • Giá Khuyến Mãi   :  0 VNĐ
Tên sản phẩm : Chụp hút mùi treo giữa nhà
 Kích thước : Lengthx2000x500 mm