Bếp rán nửa phẳng nửa nhăn

  • Tên Sản Phẩm   :  Bếp rán nửa phẳng nửa nhăn
  • Mã Sản Phẩm   :  
  • Bảo Hành   :  
  • Giá Sản Phẩm   :  Liên Hệ
  • Giá Khuyến Mãi   :  0 VNĐ
 Kích thước : 730x532x390 mm