Bếp rán có cabin dưới

  • Tên Sản Phẩm   :  Bếp rán có cabin dưới
  • Mã Sản Phẩm   :  
  • Bảo Hành   :  
  • Giá Sản Phẩm   :  Liên Hệ
  • Giá Khuyến Mãi   :  0 VNĐ
 Kích thước : 400x700x1000 mm