Giữ nóng cơm canh 2 nồi dùng điện

  • Tên Sản Phẩm   :  Giữ nóng cơm canh 2 nồi dùng điện
  • Mã Sản Phẩm   :  
  • Bảo Hành   :  
  • Giá Sản Phẩm   :  Liên Hệ
  • Giá Khuyến Mãi   :  0 VNĐ
- Kích thước : 1200x750x800 mm
                          1500x750x800 mm