Bếp hầm đơn

  • Tên Sản Phẩm   :  Bếp hầm đơn
  • Mã Sản Phẩm   :  
  • Bảo Hành   :  
  • Giá Sản Phẩm   :  Liên Hệ
  • Giá Khuyến Mãi   :  0 VNĐ
Kích thước : 700x700x450 + 150 mm