Bàn sơ chế có thành chắn sau và giá nan dưới

  • Tên Sản Phẩm   :  Bàn sơ chế có thành chắn sau và giá nan dưới
  • Mã Sản Phẩm   :  
  • Bảo Hành   :  
  • Giá Sản Phẩm   :  Liên Hệ
  • Giá Khuyến Mãi   :  0 VNĐ
Kích thước : 1800x900x800 + 100 mm