Chậu rửa đơn

  • Tên Sản Phẩm   :  Chậu rửa đơn
  • Mã Sản Phẩm   :  
  • Bảo Hành   :  
  • Giá Sản Phẩm   :  Liên Hệ
  • Giá Khuyến Mãi   :  0 VNĐ
 Kích thước : 900x700x800 + 100 mm