Bàn chậu đôi thoát góc

  • Tên Sản Phẩm   :  Bàn chậu đôi thoát góc
  • Mã Sản Phẩm   :  
  • Bảo Hành   :  
  • Giá Sản Phẩm   :  Liên Hệ
  • Giá Khuyến Mãi   :  0 VNĐ
Kích thước : 1200x700x800 + 100 mm
Hố chậu : 500x500x300 mm